Sök
En lagringstank som Tätsvets Hedqvist AB har byggt.

Vad är tryckkärl och hur fungerar dem? 

Tryckkärl är behållare eller tankar som är konstruerade för att lagra och hantera vätskor, gaser eller ångor under tryck. De är utformade för att klara höga trycknivåer och kan användas inom olika industriella och kommersiella tillämpningar. Funktionen och principen bakom tryckkärl är att skapa en säker miljö för lagring och hantering av ämnen som kräver ökat tryck för att bibehålla deras tillstånd. 

Tryck och volym 

Tryckkärl är avsedda att hålla ämnen under tryck, vilket innebär att trycket inuti behållaren är högre än omgivningstrycket. När trycket ökar, minskar volymen av gasen eller vätskan inuti kärlen. Detta är i enlighet med den allmänna gaslagen som säger att tryck och volym är omvänt proportionella. 

Konstruktion 

Tryckkärl konstrueras noggrant för att klara de mekaniska påkänningarna som skapas av det inre trycket. De tillverkas vanligtvis av starka och hållbara material, såsom olika typer av stål (till exempel rostfritt stål eller tryckkärlsstål), som är kända för sin hållfasthet och korrosionsbeständighet. 

Ventiler & säkerhetsanordningar 

Behållarna är utrustade med ventiler och säkerhetsanordningar för att reglera trycket inuti kärlen och säkerställa säker drift. Dessa ventiler kan användas för att släppa övertryck om det uppstår farliga situationer. 

Användningsområden 

Tryckkärl, tankar och cisterner används inom en mängd olika industrisektorer, inklusive kemisk industri, livsmedelsproduktion, energiproduktion, och mer. De kan användas för att lagra och transportera gaser, vätskor och ångor som kräver tryckreglering för att uppfylla specifika behov och processer. 

Tryckkärl & tankar vi kan tillverka 

Vi på Tätsvets är specialister på tillverkning av olika typer av tryckkärl som är skräddarsydda för att möta en mängd olika behov och tillämpningar. Här är några av de tryckkärl vi kan tillverka: 

Rostfria tryckkärl 

Våra rostfria tryckkärl är konstruerade med högkvalitativt rostfritt stål och är idealiska för applikationer där korrosionsbeständighet är avgörande. 

Ångpannor 

Våra ångpannor är utformade för att generera ånga för olika ändamål, inklusive energiproduktion och processindustrier. 

Tryckluftstankar 

Tryckluftstankar används för lagring och distribution av komprimerad luft och är avgörande för många industrier, inklusive transport och tillverkning. 

Skräddarsydda tryckkärl 

Vi kan anpassa tryckkärl efter dina specifika krav och behov, vilket gör det möjligt att möta unika utmaningar och projekt. 

Lagringstankar 

Vi kan tillverka lagringstankar som är utformade för att säkert lagra olika vätskor och material, inklusive kemikalier och bränslen. 

Jäsningstankar 

Dessa används inom livsmedels- och dryckesindustrin för att jäsning av produkter som öl, vin och mejeriprodukter. 

Processtankar 

Processtankar är en viktig del av produktionsprocesser och används för blandning, upphettning, kylning och reaktioner. 

Bränsletankar 

Bränsletankar används för att lagra och hantera olika bränslen, såsom diesel, bensin och biobränslen. 

Septitankar 

Septitankar används för att samla och behandla avloppsvatten och avfall, vilket är avgörande för sanitära system. 

Tryckkärl för vatten 

Dessa tryckkärl används för att lagra och distribuera vatten under tryck, vilket är viktigt inom vattenbehandling och vattenförsörjning. 

Oavsett om det handlar om att hantera vätskor, gaser eller ånga, kan våra tryckkärl skräddarsys för att möta dina behov och säkerställa säker och effektiv hantering. Kontakta oss för att diskutera ditt projekt och hur vi kan hjälpa dig med våra skräddarsydda lösningar. 

Rulla till toppen