Sök

GRÅVATTENTANKAR

Vi tillverkar gråvattentankar utifrån dina behov.

Gråvattentankar är den tank som hanterar allt hushållsavfall utom från toaletten. Den hanterar exempelvis duschens- och diskhons avfall. Denna typ av tank använder man sig ofta av i husbilar och husvagnar då de varken har avloppsystem eller brunn kopplade till sig.

En första kontakt gällande gråvattentankar

Tätsvets har specialiserat sig på tillverkning av gråvattentankar. Företaget grundades 1967 och under åren har vi samlat på oss erfarenhet, djup kunskap och bred kompetens inom våra områden. Vi har kontor i Tumba, Stockholm. Intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss idag så diskuterar vi ditt behov av gråvattentanka

Gråvattentankars användning inom industrin

Gråvattentankar är viktiga inom industriella sektorer och används för att samla och hantera avloppsvatten från olika processer och anläggningar. Dessa tankar spelar en avgörande roll för att säkerställa en effektiv och miljövänlig avloppshantering inom industrin.

  • Inom tillverkningssektorn används gråvattentankar för att samla och behandla avloppsvatten från produktionsanläggningar. Genom att separera och behandla gråvatten minskas risken för förorening av vattendrag och miljön.
  • Inom hotell- och restaurangbranschen används gråvattentankar för att samla och behandla avloppsvatten från kök, tvättstugor och andra faciliteter. Detta minskar belastningen på det kommunala avloppssystemet och bidrar till en hållbar vattenhantering.
  • Inom byggsektorn används gråvattentankar på byggarbetsplatser för att samla och behandla avloppsvatten från byggmaskiner och arbetsplatser. Detta bidrar till att minska miljöpåverkan och uppfylla regleringar för hantering av avloppsvatten.

Oavsett applikation är gråvattentankar avgörande för att säkerställa en effektiv och hållbar hantering av avloppsvatten inom olika industrier. Genom att erbjuda en lösning för insamling och behandling av gråvatten bidrar dessa tankar till att minska miljöpåverkan och främja en hållbar utveckling.

Rulla till toppen