Sök

ÅNGPANNOR

Ångpannan är en typ av tryckkärl.

Ångpannan har en lång historia och har gjort stora förändringar i vår historia och används än idag.

Vi tillverkar ångpannor i svart, rostfritt och syrafast material, allt i enlighet med tryckkärlsdirektivet (PED).

En ångpanna producerar ånga genom upphettning av vatten. Det finns i stora drag bara två olika typer av ångpannor: Storvattenrumpannan och Vattenrörpannan. Skillnaden mellan dessa två är själva konstruktionen.

En bild på en ångpannan som också är en typ av tryckkärl.
En bild på en storvattenrumpanna.

Storvattenrumpannan

Storvattenrumpannan är byggd som ett kärl på utsidan. På insidan finns en eldstad och rökrör där värmen tillförs. Man använder sig utav en stor mängd vatten om man jämför med vad effekten blir, många gånger ses detta som en positiv egenskap eftersom man under en kort tid kan få ut ånga som är mycket större än pannans egentliga effekt. 

Den negativa delen av att använda storvattenrumpannan är att man behöver tillföra en stor del värme vid start för att pannan ska ge det ångtryck man önskar.

Vi jobbar med koffertpannan, tubpanna, skotska sjöångpannan eller eldrörspannan, Cornwall och Lancashirepannorna,

Vattenrörpannan

Vattenrörpannan konstrueras så att mindre rör leds genom rökgångar där ångan kan strömmar igenom. En vattenrörpanna behöver man inte använda så stora mängder vatten och effekten av ångpannan är lätt och snabb och kan ge ett högre tryck jämfört med storvattenrumspannan. Detta är den vanligaste typen av ångpanna idag för ex. industrin.

En bild på en vattenrörpanna.

Användningsområden ångpannor

Ångpannor är viktiga enheter inom energi- och processindustrin som omvandlar vatten till ånga genom att använda värme. Denna ånga kan sedan användas för att driva maskiner, producera elektricitet eller användas i olika industriella processer. Här är några av de vanligaste användningsområdena för ångpannor: 

Energiframställning: Ångpannor används i kraftverk för att generera elektricitet. Värme, vanligtvis från förbränning av fossila bränslen som kol, naturgas eller olja, används för att producera ånga som driver turbiner kopplade till generatorer. 

Värme och kylning: Ångpannor används i centralvärme- och kylsystem för att distribuera värme eller kyla till byggnader. Ånga kan användas för att värma upp byggnader under kalla perioder. 

Industriella Processer: Många industrier använder ångpannor som en källa till värme för att driva olika processer, som kemisk tillverkning, livsmedelsförädling och pappersproduktion. 

Ångturbiner: Ångpannor används ofta i kombination med ångturbiner för att producera mekanisk kraft. Denna kraft kan användas för att driva generatorer och andra maskiner. 

Olje- och gasindustrin: Ångpannor används för att framställa ånga som kan användas för att öka trycket i oljereservoarer och därigenom hjälpa till att extrahera olja och gas mer effektivt. 

Kemisk Tillverkning: Kemiska processer kräver ofta värme och ånga. Ångpannor används för att leverera denna värme till olika kemiska processer. 

Livsmedels- och Dryckesindustrin: Ångan används för att värma, koka och sterilisera livsmedel och drycker under tillverkning. 

Tvätt och Rengöring: Ångan används inom professionell städning och tvättning, där den effektivt kan avlägsna fläckar och desinficera ytor. 

Ånga som en Energi- och Miljövänlig Källa: Ångpannor kan också drivas med förnybara energikällor som biomassa eller solvärme, vilket gör dem till en mer miljövänlig energikälla. 

Ångpannor är mångsidiga enheter med en bred användningsbas och är avgörande för att producera energi och stödja industriella och kommersiella processer över hela världen. De används också som en övergångsteknologi när företag och industrier strävar efter att minska sitt koldioxidutsläpp och anta mer hållbara energilösningar. 

Vanliga frågor och svar om ångpannor

En ångpanna är en anordning som omvandlar vatten till ånga genom upphettning, vanligtvis för att driva maskiner, processer eller uppvärmningssystem.

Vatten upphettas till kokpunkt, varvid ånga genereras. Ångan används sedan för olika ändamål beroende på industri eller applikation.

Ångpannor används för att generera ånga för kraftproduktion, uppvärmning, processer inom industrin, och andra tillämpningar som kräver ångenergi.

Vanliga typer inkluderar vattenrörspannor, eld- och rökrörspannor samt ånggeneratorer. Val av typ beror på applikation och krav.

Underhåll inkluderar regelbunden inspektion av rör, ventiler och tryckkärl, avkalkning, och kontroll av bränsleeffektivitet för att säkerställa säker och effektiv drift.

Inspektionsfrekvensen varierar beroende på användning och regelverk. Årliga besiktningar är vanliga för att säkerställa överensstämmelse med säkerhetsstandarder.

Viktiga åtgärder inkluderar regelbunden underhållsinspektion, övervakning av tryck och temperatur, och efterlevnad av gällande säkerhetsföreskrifter och standarder.

Rulla till toppen