Sök

BEHÅLLARE & TANKAR

Tankar, kärl, behållare, och Cisterner används överallt. Vi hjälper er att skräddarsy för ert användningsområde.

Tätsvets tillverkar alla typer av ståltankar, cisterner och kärl för bland annat vattentankar, avloppstankar och bränsletankar. Vi tillverkar även behållare för många olika användningsområden.

Tankar och behållare tillverkas efter dina ritningar eller skisser. Vi kan exempelvis tillverka vattentankar, avloppstankar, septiktankar, gråvattentankar och bränsletankar. Behållare för många olika användningsområden tillverkas efter dina önskemål.

Bild på en stor avskiljare som står utomhus.

Tankar och cisterners användning inom industrin

  • Tankar och cisterner är centrala komponenter inom olika industrisektorer och används för att lagra, hantera och transportera olika ämnen, från vätskor till gaser och pulver. Deras användning sträcker sig över ett brett spektrum av industriella tillämpningar och är avgörande för att stödja produktionsprocesser, materialhantering och lagring av råvaror och färdiga produkter.
  • Inom kemisk industri är tankar och cisterner oumbärliga för att lagra kemikalier och reagenser som används vid tillverkning av olika produkter. Dessa tankar måste uppfylla stränga säkerhetsstandarder för att förhindra olyckor och läckage som kan vara skadliga för människor och miljön.
  • Inom livsmedelsindustrin används tankar och cisterner för att lagra och transportera ingredienser, råvaror och färdiga produkter såsom oljor, mjölkprodukter, och andra vätskor och flytande livsmedel. Hygieniska standarder är av yttersta vikt för att säkerställa att lagrade produkter inte förorenas.
  • Inom olje- och gasindustrin används stora cisterner för lagring och hantering av råolja och petroleumprodukter. Dessa tankar är ofta enorma och kräver robusta konstruktioner för att klara av det höga trycket och volymen av de lagrade ämnena.
  • Inom vatten- och avloppsindustrin används tankar för att lagra och behandla avloppsvatten och avfall, samt för att lagra dricksvatten och andra vätskor för användning i processer och system.
  • Tankar och cisterner är också vanliga inom energiproduktion, där de används för lagring av bränslen som kol, olja och naturgas, samt för lagring av vatten för ångproduktion och kylning i kraftverk.

Oavsett industriell tillämpning är korrekt utformning, konstruktion och underhåll av tankar och cisterner avgörande för att säkerställa en säker och effektiv drift inom industrin. Regelbundna inspektioner och underhållsåtgärder är nödvändiga för att förebygga olyckor och förlänga livslängden på dessa viktiga anläggningar.

Vanliga frågor och svar om behållare & tankar

Behållare och tankar används för lagring och hantering av olika ämnen, inklusive vätskor, gaser och material.

Materialvarianter inkluderar rostfritt stål, kolstål och syrafasta material beroende på ämnets egenskaper och användningsområde.

Tankar är oftast konstruerade för lagring av vätskor eller gaser, medan behållare kan ha olika ändamål, inklusive lagring, transport och hantering.

Rengöring och underhåll involverar ofta inspektion, reparation av skador, och användning av lämpliga rengöringsmetoder för att säkerställa säker drift.

Säkerhetsåtgärder inkluderar övervakning av tryck och temperatur, följa tillverkarens riktlinjer, och följa gällande säkerhetsföreskrifter.

De används inom industri, transport, kemisk produktion, livsmedelsindustrin och andra områden där hantering och lagring av ämnen är nödvändig.

Valet baseras på ämnets egenskaper, användningsområde och krav på hållfasthet, tryck och temperatur. Kontakta oss om ni behöver hjälp.

Rulla till toppen