Sök

BESIKTNING AV TRYCKKÄRL

Besiktning av tryckkärl, allt enligt tryckkärlsdirektivet.

Besiktning av tryckkärl från Tätsvets är en självklarhet när det tillverkas enligt tryckkärlsdirektivet (PED). Tryckkärlstillverkningen grundar sig i den harmoniserande standarden SS-EN 13445 som utförligt ställer kraven som skall följas, alla våra produkter följer denna standard.

För tryckkärl finns många internationella och nationella besiktningskrav som måste uppfyllas. Tredjepartbesiktningen är en viktig del för ex. att ha en hög personalsäkerhet i arbetet.

Tryckkärl och trycktankar från oss genomgår självklart denna besiktning vars omfattning bestäms av kärlets kategori och svetsklass. Besiktningarna utförs av ett ackrediterat organ.

En bild på ett legoarbete i en verkstad som Tätsvets Hedqvist AB har konstruerat.

Vill veta mer om besiktning av tryckkärl?

Vanliga frågor och svar om besiktning av tryckkärl

Tryckkärl utsätts för högt tryck och slitage över tid. Regelbunden besiktning är avgörande för att identifiera potentiella problem och säkerställa säker drift.

Frekvensen varierar, men oftast krävs årlig besiktning för att säkerställa överensstämmelse med säkerhetsstandarder och föreskrifter.

Besiktningen omfattar en noggrann genomgång av strukturell integritet, svetsningar, täthetstester och utvärdering av eventuell korrosion eller slitage.

Försummelse av besiktning kan leda till olyckor, skador och förlust av liv. Det kan också leda till överträdelser av lagar och regler.

Besiktningar bör utföras i enlighet med relevanta standarder, såsom EN 13445 och PED (Pressure Equipment Directive), samt nationella regelverk.

Nej, besiktningar bör utföras av kvalificerade och certifierade inspektörer eller tekniker med erfarenhet av tryckkärl och gällande standarder.

Rulla till toppen