Sök

BRÄNSLETANKAR

Bränsletank / dieseltank / kärl tillverkas efter era krav och önskningar.

Vi tillverkar er bränsletank / dieseltank / kärl utifrån dina behov. Med er skiss eller ritning tar vi fram rätt underlag för att både tillgodose era önskningar och krav. Vi ser till att lagar och regler från ex. MSB och naturvårdsverket följs.

Vi kan tillverka bränsletank/kärl/Cistern/tank för både fast förvaring och transport.

Bränsletankar kan användas för förvaring av flera olika typer av bränslen, exempelvis för bil, båt eller andra bränsledrivna fordon eller maskiner. Motorn är kopplad till en bränslepump som pumpar bränslet från bränsletanken till motorn som gör att fordonet eller maskinen kan fungera.

En första kontakt gällande er bränsletank

Tätsvets har specialiserat sig på tillverkning av kärl och tankar, just bränsletankar har många krav. Företaget har funnits sedan 1964 och vi har under åren samlat på oss erfarenhet, djup kunskap och bred kompetens inom våra områden. Vårt kontor finns i Tumba, Stockholm. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss idag så diskuterar vi ditt behov av bränsletankar!

En bild på en dieseltank som Tätsvets Hedqvist AB har byggt.
Dieseltank

Dieseltankar är behållare som används för att lagra dieselbränsle och möjliggöra en tillförlitlig och säker förvaring av bränslet för olika applikationer.

En bild på en bränsletank som Tätsvets Hedqvist AB har byggt.
Bränsletank

Bränsletankar är behållare som används för lagring av olika typer av bränslen för drivning av fordon, maskiner och industriella processer.

En bild på en spilltank som Tätsvets Hedqvist AB har byggt.
Spilltank

Spilltankar är avsedda för att fånga och hantera spill av vätskor, kemikalier eller olja för att förhindra miljöförstöring och skador.

Bränsletankars användning inom industrin

Bränsletankar är avgörande inom en rad olika industrisektorer och används för att lagra och hantera olika typer av bränslen som används för energiproduktion, maskindrift och andra industriella tillämpningar. Dessa tankar spelar en nyckelroll för att säkerställa en tillförlitlig och kontinuerlig tillgång till bränsle för att driva olika processer och system inom industrin.

  • Inom energisektorn används bränsletankar för lagring av olja, naturgas och andra bränslen som används för att generera elektricitet och värme i kraftverk och värmeverk. Dessa tankar kan vara av olika storlekar beroende på behoven hos anläggningen och tillåter lagring av stora volymer bränsle för långvarig drift.
  • Inom transportsektorn används bränsletankar för att lagra och transportera bränsle till fordon såsom lastbilar, bussar, tåg och fartyg. Dessa tankar är utformade för att vara robusta och säkra för att möta kraven för transport av brandfarliga ämnen.
  • Inom tillverkningsindustrin används bränsletankar för att driva maskiner och utrustning som kräver bränsle för att fungera, såsom industriella ugnar, ångpannor och motorer. Dessa tankar kan vara integrerade i anläggningens infrastruktur för att säkerställa en pålitlig bränsleleverans till produktionsprocessen.

Oavsett applikation är bränsletankar avgörande för att säkerställa en kontinuerlig tillförsel av bränsle för olika industriella processer och system. Genom att erbjuda en säker och effektiv lagringslösning möjliggör dessa tankar smidig drift och minskar risken för avbrott och produktionsstörningar.

Rulla till toppen