Sök

AVLOPPSTANKAR

Vi på Tätsvets tillverkar avloppstankar enligt dina behov.

Avloppstankar används för att lagra avloppsvatten och säkerställa att det inte hamnar på platser utanför tanken. Dessa avloppstankar kan användas överallt där avloppsvatten uppstår, exempelvis i fritidshuset, på fjällstugan och på arbetsplatsen. Den mest betydelsefulla uppgiften för dessa avloppstankar är att se till att avloppsvattnet stannar där det ska vara, då om det läcker ut utanför tanken kan dricksvatten och grundvatten bli förorenat av den stora mängd bakterier, kväve och fosfor som avloppsvattnet innehåller. Avloppsvattnet kan även orsaka övergödning av hav och sjöar.

En första kontakt gällande avloppstankar

Tätsvets har specialiserat sig på tillverkning av avloppstankar. Vårt företag grundades redan 1967, och vi har kontor i Tumba, Stockholm. Genom åren har vi samlat på oss omfattande kunskap, erfarenhet och bred kompetens inom vårt område. Är du intresserad av att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig? Tveka inte att kontakta oss idag så diskuterar vi dina behov av avloppstankar!

Avloppstankars användning inom industrin

Avloppstankar är oumbärliga inom industriella sektorer och används för att samla och behandla avloppsvatten från olika industrianläggningar. Dessa tankar spelar en avgörande roll för att säkerställa en effektiv och miljövänlig avloppshantering inom industriella områden.

  • Inom tillverkningssektorn används avloppstankar för att samla och behandla avloppsvatten som uppstår från produktionsprocesser. Genom att separera fasta och flytande ämnen kan avloppstankar effektivt avlägsna föroreningar från avloppsvattnet innan det släpps ut i det kommunala avloppssystemet eller behandlas vidare.
  • Inom byggsektorn används avloppstankar på byggarbetsplatser för att samla och behandla avloppsvatten från sanitära anläggningar och byggmaskiner. Detta bidrar till att minska risken för mark- och vattenförorening och upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö.
  • Inom hotell- och restaurangbranschen används avloppstankar för att hantera avloppsvatten från kök, diskmaskiner och sanitära anläggningar. Genom att effektivt behandla avloppsvattnet minskar risken för olägenheter och uppfyller branschstandarder för sanitär hantering.

Oavsett applikation är avloppstankar avgörande för att säkerställa en effektiv och hållbar hantering av avloppsvatten inom olika industrier. Genom att erbjuda en lösning för insamling och behandling av avloppsvatten bidrar dessa tankar till att minska miljöpåverkan och främja en hållbar utveckling.

Rulla till toppen