Sök

JÄSNINGSTANKAR

Vi tillverkar jäsningstankar utifrån dina behov

Jäsningstanken är en behållare som hjälper till vid omvandling av kolhydrater till syra och alkohol. Jäsningstankar används inom framförallt framställningen av drycker vars tillverkning kräver jäsning som exempelvis öl, vin och cider.

En första kontakt gällande jäsningstankar

Tätsvets har specialiserat sig på tillverkning av jäsningstankar. Företaget grundades 1967 och under åren har vi samlat på oss erfarenhet, djup kunskap och bred kompetens inom våra områden. Vårt kontor hittar du i Tumba, Stockholm. Intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss idag så diskuterar vi ditt behov av jäsningstankar!

Jäsningstankars användning inom industrin

Jäsningstankar är oumbärliga inom en rad olika industrier där fermenteringsprocesser är centrala för produktionen. Dessa specialiserade tankar används huvudsakligen för att möjliggöra jäsning av olika ämnen, såsom jäsningsvätskor för alkoholproduktion, mjölksyrabakterier för mejeriprodukter eller jäst för bryggerier och bagerier.

  • Inom livsmedelsindustrin är jäsningstankar avgörande för att producera en rad olika produkter såsom öl, vin, yoghurt, surdegsbröd och andra fermenterade livsmedel. Dessa tankar skapar en kontrollerad miljö där mikroorganismer kan utföra sin metaboliska process, vilket resulterar i önskad produkt.
  • Inom bioteknik används jäsningstankar för att odla och producera mikroorganismer och enzymer för användning inom farmaceutisk industri, kemisk industri och produktion av biobränslen. Genom att optimera parametrar såsom temperatur, pH och syrenivåer kan forskare och ingenjörer styra jäsningens effektivitet och produktivitet.
  • Jäsningstankar används även inom miljöteknik för att behandla organiskt avfall och producera biogas genom anaerobisk nedbrytning av organiskt material. Dessa tankar möjliggör en hållbar avfallshantering och produktion av förnybar energi.

Oavsett applikation är jäsningstankar en nödvändig del av processen för att skapa en mängd olika produkter och substanser genom fermentering. Genom att erbjuda en kontrollerad och optimal miljö för mikrobiell tillväxt och metabolisk aktivitet spelar dessa tankar en avgörande roll för att säkerställa produktkvalitet, effektivitet och säkerhet inom olika industrier.

Rulla till toppen