Search

LAGRINGSTANKAR

Vi tillverkar lagringstankar utifrån dina behov.

Lagringstankar används för att lagra olika typer av ämnen. Exempelvis kemikalier. Lagringstankarna kan även användas för att transportera dessa ämnen. Lagringstanken är ett säkert val när du vill transportera kemikalier utan farliga utsläpp.

En första kontakt gällande lagringstankar

Tätsvets har specialiserat sig på tillverkning av lagringstankar. Företaget grundades redan 1967 och under åren har vi samlat på oss erfarenhet, djup kunskap och bred kompetens.

Vi har kontor i Tumba, Stockholm. Är du intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss idag så diskuterar vi ditt behov av lagringstankar!

En lagringstank som Tätsvets Hedqvist AB har byggt.

Lagringstankars användning inom industrin

Lagringstankar är kritiska komponenter inom olika industrisektorer och spelar en central roll för att effektivt hantera och lagra olika typer av material. Dessa tankar används för att lagra allt från kemikalier och bränslen till livsmedel och vatten. Deras användning sträcker sig över ett brett spektrum av industriella tillämpningar och är avgörande för att stödja produktionsprocesser, materialhantering och säker förvaring av råvaror och färdiga produkter.

  • Inom kemisk industri är lagringstankar oumbärliga för att lagra kemikalier och reagenser som används vid tillverkning av olika produkter. Dessa tankar måste uppfylla stränga säkerhetsstandarder för att förhindra olyckor och läckage som kan vara skadliga för människor och miljön.
  • Inom livsmedelsindustrin används lagringstankar för att lagra och transportera ingredienser, råvaror och färdiga produkter såsom oljor, mjölkprodukter och andra vätskor och flytande livsmedel. Hygieniska standarder är av yttersta vikt för att säkerställa att lagrade produkter inte förorenas.
  • Inom olje- och gasindustrin används lagringstankar för lagring och hantering av råolja, petroleumprodukter och naturgas. Dessa tankar kan vara enorma och kräver robusta konstruktioner för att klara av det höga trycket och volymen av de lagrade ämnena.
  • Inom vatten- och avloppsindustrin används lagringstankar för att lagra och behandla avloppsvatten och avfall, samt för att lagra dricksvatten och andra vätskor för användning i processer och system.

Oavsett industriell tillämpning är korrekt utformning, konstruktion och underhåll av lagringstankar avgörande för att säkerställa en säker och effektiv drift inom industrin. Regelbundna inspektioner och underhållsåtgärder är nödvändiga för att förebygga olyckor och förlänga livslängden på dessa viktiga anläggningar.

Rulla till toppen