Sök

SEPTIKTANK

Vi tillverkar er septiktank utifrån era krav och behov.​

Septiktankar används på ställen där man inte har någon anslutning till ett kommunalt avloppsnät eller en egen brunn med infiltrering. Några exempel på sådana ställen är flygplan, båtar, husbilar och fritidshus. En septiktank rekommenderas inte för användning där blandat hushållsavfall spolas ner. Rekommenderat är att ha snålspolande toaletter för att slippa tömma tanken så ofta.

Fritidshusägare, v.v. notera att våra tankar tillverkas i rostfritt syrafast stål vilket prismässigt kanske inte lämpar sig i sommarstugan.

En första kontakt gällande er septiktank

Tätsvets har specialiserat sig på tillverkning av tankar. Företaget grundades redan 1964 och under åren har vi samlat på oss erfarenhet och djup kunskap inom våra kompetensområden. Vårt kontor hittar du i Tumba, Stockholm. Är du intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss idag så diskuterar vi ditt behov av septiktankar!

Septitankars användning inom industrin

Septitankar är en nödvändig komponent inom olika industrisektorer och används för att samla och behandla avloppsvatten från industrianläggningar. Dessa tankar spelar en avgörande roll för att säkerställa en effektiv och miljövänlig avloppshantering inom industrin.

  • Inom tillverkningssektorn används septitankar för att samla och behandla avloppsvatten från olika produktionsprocesser. Genom att separera fasta och flytande avfall kan septitankar effektivt avlägsna föroreningar från avloppsvattnet innan det släpps ut i det kommunala avloppssystemet eller behandlas ytterligare.
  • Inom byggsektorn används septitankar på byggarbetsplatser för att samla och behandla avloppsvatten från portabla toaletter och sanitära anläggningar. Detta minskar risken för förorening av mark och vattendrag och bidrar till en renare och säkrare arbetsmiljö.
  • Inom hotell- och restaurangbranschen används septitankar för att hantera avloppsvatten från kök, diskmaskiner och sanitära anläggningar. Genom att effektivt behandla avloppsvattnet minskar risken för olägenheter och uppfyller branschstandarder för sanitär hantering.

Oavsett applikation är septitankar avgörande för att säkerställa en effektiv och hållbar hantering av avloppsvatten inom olika industrier. Genom att erbjuda en lösning för insamling och behandling av avfallsvatten bidrar dessa tankar till att minska miljöpåverkan och främja en hållbar utveckling.

Rulla till toppen